Οι τιμές του eshop αφορούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές παραγγελίες.

Εγγύηση - Επιστροφές

ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα μας τα προϊόντα δίνονται με εγγύηση 3, 6, 12, 24 μηνών εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Ενημερωθείτε σχετικά στο κάθε προϊόν.

Η εγγύηση ισχύει με τον ακόλουθο τρόπο και σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 24 του νόμου 422 της 02/02/02 και 29/12/00 (Ευρωπαϊκό Δίκαιο).

Οι μπαταρίες έχουν εγγύηση για τυχόν ελαττώματα στην κατασκευή τους και την συμμόρφωση όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ως έλλειψη συμμόρφωσης ορίζεται η αδυναμία του προϊόντος μετά την αγορά να εκπλήρωση το σκοπό για τον οποίο αγοράστηκε ή λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος το οποίο μπορεί να καταλογιστεί στον κατασκευαστή και όχι λόγω φθοράς ή υπερβολικής χρήσης για μεγάλη χρονική περίοδο.

Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν υπάρχει ελάττωμα κατασκευής που βρέθηκε από τον πωλητή, έτσι ώστε τότε και μόνο τότε να πιστοποιηθεί η μη ανταπόκριση στην συμμόρφωση του ελαττώματος που βρέθηκε από την αρχή της πώλησης και όχι για όσο χρονικό διάστημα η τελευταία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την φθορά και άλλους δυσμενείς παράγοντες όπως :

- Αυτοκίνητα εξοπλισμένα με πολλά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

- Αυτοκίνητα που διατρέχουν μεγάλες αποστάσεις ετησίως με αποτέλεσμα να υπόκεινται σε μεγαλύτερους από το κανονικό κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης.

- Αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται λίγο με αποτέλεσμα την θείωση των πλακών η οποία οφείλεται σε μακρές περιόδους ακινησίας της μπαταρίας.

Η μέση διάρκεια ζωής μιας μπαταρίας για μία κανονική χρήση είναι περίπου 48 μήνες, ενώ για τα αυτοκίνητα που διαθέτουν μεγάλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή διατρέχουν απόσταση 40.000 χιλιομέτρων ετησίως ή και περισσότερο, η διάρκεια μειώνεται σε 30 μήνες. Για τα δίκυκλα, η μέση διάρκεια ζωής είναι περίπου 24 μήνες, λόγω του ότι οι μπαταρίες υπόκεινται σε δυσμενείς καταστάσεις όπως: υπερβολικούς κραδασμούς, σύστημα φόρτισης ανεπαρκές σε σχέση με τα αυτοκίνητα, πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα αδράνειας το χειμώνα με αποτέλεσμα την θείωση των πλακών.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Σε μπαταρίες που έχουν προετοιμαστεί από τον τελικό καταναλωτή και όχι από εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρείας μας.

- Σε μπαταρίες που είναι αλλοιωμένος ο κωδικός εγγύησης.

- Σε μπαταρίες μικρότερης χωρητικότητας που τοποθετούνται εσφαλμένα σε σχέση με την προτεινόμενη χωρητικότητα του κατασκευαστή.

- Παραμόρφωση του δοχείου λόγω υπερβολικής φόρτισης της μπαταρίας - υπερθέρμανσης με αποτέλεσμα τα εμφανή σημάδια και το φούσκωμα του δοχείου (κουτιού).

- Ρήξη δηλαδή ρωγμή του δοχείου (κουτί) λόγω λανθασμένης εγκατάστασης, με αποτέλεσμα την έκρηξη ή την θραύση της μπαταρίας η οποία οφείλεται σε υπερβολικούς κραδασμούς.

- Υπερφόρτιση της μπαταρίας με επακόλουθο τον βρασμό και την απώλεια του ηλεκτρολύτη η οποία προκαλεί την ξήρανση των πλακών της μπαταρίας.

- Θείωση των πλακών: προκαλείται από ανεπαρκές σύστημα φόρτισης (υποφόρτιση), ή μεγάλες περιόδους αδράνειας της μπαταρίας (πχ αυτοκίνητα, σκάφη, φουσκωτά, γεωργικά εποχιακά μηχανήματα, μοτοσικλέτες).

- Μπαταρίες που έχουν ανοιχθεί και στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί επισκευές ή άλλες τροποποιήσεις.

- Μπαταρίες με εμφανή σημάδια φθοράς, σκούρο οξύ, θείωση των πλακών ή φθαρμένους ακροδέκτες (πόλους).

Η εγγύηση ισχύει με τον ακόλουθο τρόπο και σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 24 του νόμου 422 της 02/02/02 και 29/12/00 ( Ευρωπαϊκό Δίκαιο )

Εντός των πρώτων έξι μηνών από την εμφάνιση της μη συμμόρφωσης:

- Αντικατάσταση μπαταρίας ή ολική αποζημίωση κατ 'επιλογή του πωλητή.

Μετά από 6 μήνες :

- Επισκευή εκεί όπου είναι δυνατόν

- Χρηματική απόδοση

- Αντικατάσταση της μπαταρίας

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους:

- Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας "Mr. BATTERY" πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία).

- Ακόμα, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα/πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από την εταιρεία "Mr. BATTERY". Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγύησεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προιοντος ή τον αντιπρόσωπο του.  

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση - επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη - τιμολόγιο αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση - επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (να συμφωνεί ο κωδικός προϊόντος) και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κλπ.). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας "Mr. BATTERY".

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
- Εφόσον, επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το κατάστημα μας.
- Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
- Το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κλπ.).

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως, αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος κλπ).

Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 14 εργάσιμων ημερών τότε η εταιρεία "Mr. BATTERY" δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.

Back To Top
Λογαριασμός
Καλάθι
Προϊόντα Menu